IQ大挑戰

[ 1276 主題 / 3924 回復 ]

版主: *空缺中*

    標題《最新回復最新主題 作者 回復/查看 最後發表
common   偷甚麼不犯法? kch123 2016-7-10 0/305 kch123 2016-7-10 09:07 PM
common   甚麼門不能開亦不能關? kch123 2016-7-10 0/276 kch123 2016-7-10 09:07 PM
common   行來行去不願走 (猜一水果) kch123 2016-7-10 0/293 kch123 2016-7-10 09:06 PM
common   大學聯考放榜了,為什麼志明榜上無名卻一點也不難過? kch123 2016-7-10 0/301 kch123 2016-7-10 09:05 PM
common   青春痘長在哪裡最不擔心? kch123 2016-7-10 0/287 kch123 2016-7-10 09:04 PM
common   老公好靚仔 (猜香港一地方名) kch123 2016-7-4 0/322 kch123 2016-7-4 12:13 AM
common   有人失足跌下,但冇事,只死了一隻雞,為什麼? kch123 2016-7-4 0/282 kch123 2016-7-4 12:13 AM
common   什麼方法只用一隻腳泡牛奶? kch123 2016-7-4 0/297 kch123 2016-7-4 12:12 AM
common   為何小明可以逃走? kch123 2016-7-4 0/281 kch123 2016-7-4 12:12 AM
common   著跑鞋可跑步,著爬山鞋可爬山,著什麼識飛? kch123 2016-7-4 0/231 kch123 2016-7-4 12:11 AM
common   點解小明俾人打,佢阿媽係傾面都唔救佢? kch123 2016-6-27 0/306 kch123 2016-6-27 10:23 PM
common   咩會「咕咕」咁叫? kch123 2016-6-27 0/222 kch123 2016-6-27 10:22 PM
common   點解白兔牌吻百蜜隻兔係男仔? kch123 2016-6-27 0/228 kch123 2016-6-27 10:21 PM
common   一隻螞蟻有6隻腳 , 點解佢行過狗屎得4隻腳印? kch123 2016-6-27 0/198 kch123 2016-6-27 10:20 PM
common   BBABAABAABBBBBAABBABBA" (從句子中猜一句問候語) kch123 2016-6-27 0/218 kch123 2016-6-27 10:19 PM
common   大口仔塗紅唇膏 (猜一個英文詞) kch123 2016-6-27 0/219 kch123 2016-6-27 10:19 PM
common   點解NDS會勁過PSP? kch123 2016-6-27 0/207 kch123 2016-6-27 10:18 PM
common   咩野係最高? kch123 2016-6-27 0/212 kch123 2016-6-27 10:18 PM
common   女朋友要天上的星星時你會點? kch123 2016-6-27 0/207 kch123 2016-6-27 10:17 PM
common   馬騮選擇了相機,點解? kch123 2016-6-27 0/194 kch123 2016-6-27 10:16 PM
common   世 上 最 「 寸 」 的 動 物 是 甚 麼 ?? mk865 2016-5-29 0/264 mk865 2016-5-29 05:34 PM
common   當 女 朋 友 跟 你 要 天 上 的 星 星 時 你 會 點 ? mk865 2016-5-29 0/195 mk865 2016-5-29 05:33 PM
common   點解大部分的佛教徒都在北半球? mk865 2016-5-29 0/144 mk865 2016-5-29 05:33 PM
common   身分證掉了,怎麼辦? mk865 2016-5-29 0/161 mk865 2016-5-29 05:33 PM
common   一個梨,分五個平均分 切三刀,怎辦? mk865 2016-5-29 0/144 mk865 2016-5-29 05:32 PM
common   為什麼三文魚生和海膽魚生見到對方都不打招呼? kch123 2015-8-25 1/447 hkpc1 2016-2-6 12:45 PM
    類型 排序方式 時間範圍    

正在瀏覽此版塊的會員

重要聲明:26fun.com為一個討論區服務網站。本網站是以即時上載留言的方式運作,26fun.com對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。26fun.com有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。