IQ大挑戰

[ 1321 主題 / 3929 回復 ]

版主: *空缺中*

    標題《最新回復最新主題 作者 回復/查看 最後發表
common   什麼方法只用一隻腳泡牛奶? kch123 2016-7-4 0/366 kch123 2016-7-4 12:12 AM
common   為何小明可以逃走? kch123 2016-7-4 0/337 kch123 2016-7-4 12:12 AM
common   著跑鞋可跑步,著爬山鞋可爬山,著什麼識飛? kch123 2016-7-4 0/284 kch123 2016-7-4 12:11 AM
common   點解小明俾人打,佢阿媽係傾面都唔救佢? kch123 2016-6-27 0/367 kch123 2016-6-27 10:23 PM
common   咩會「咕咕」咁叫? kch123 2016-6-27 0/271 kch123 2016-6-27 10:22 PM
common   點解白兔牌吻百蜜隻兔係男仔? kch123 2016-6-27 0/284 kch123 2016-6-27 10:21 PM
common   一隻螞蟻有6隻腳 , 點解佢行過狗屎得4隻腳印? kch123 2016-6-27 0/247 kch123 2016-6-27 10:20 PM
common   BBABAABAABBBBBAABBABBA" (從句子中猜一句問候語) kch123 2016-6-27 0/266 kch123 2016-6-27 10:19 PM
common   大口仔塗紅唇膏 (猜一個英文詞) kch123 2016-6-27 0/271 kch123 2016-6-27 10:19 PM
common   點解NDS會勁過PSP? kch123 2016-6-27 0/267 kch123 2016-6-27 10:18 PM
common   咩野係最高? kch123 2016-6-27 0/266 kch123 2016-6-27 10:18 PM
common   女朋友要天上的星星時你會點? kch123 2016-6-27 0/262 kch123 2016-6-27 10:17 PM
common   馬騮選擇了相機,點解? kch123 2016-6-27 0/252 kch123 2016-6-27 10:16 PM
common   世 上 最 「 寸 」 的 動 物 是 甚 麼 ?? mk865 2016-5-29 0/326 mk865 2016-5-29 05:34 PM
common   當 女 朋 友 跟 你 要 天 上 的 星 星 時 你 會 點 ? mk865 2016-5-29 0/253 mk865 2016-5-29 05:33 PM
common   點解大部分的佛教徒都在北半球? mk865 2016-5-29 0/190 mk865 2016-5-29 05:33 PM
common   身分證掉了,怎麼辦? mk865 2016-5-29 0/191 mk865 2016-5-29 05:33 PM
common   一個梨,分五個平均分 切三刀,怎辦? mk865 2016-5-29 0/176 mk865 2016-5-29 05:32 PM
common   為什麼三文魚生和海膽魚生見到對方都不打招呼? kch123 2015-8-25 1/471 hkpc1 2016-2-6 12:45 PM
common   什麼人一年中只需要工作一天還不擔心被炒魷魚? kch123 2015-9-28 1/324 hkpc1 2016-2-6 12:44 PM
common   一個長寬高各一公尺的坑洞,裡面有多少泥土?? kch123 2015-9-28 1/342 hkpc1 2016-2-6 12:43 PM
common   一個梨,分五個小孩,用刀切,平均分,切三刀,怎辦? mk865 2015-10-20 1/274 hkpc1 2016-2-6 12:41 PM
common   當 女 朋 友 跟 你 要 天 上 的 星 星 時 你 會 點 ?   mk865 2015-10-20 1/284 hkpc1 2016-2-6 12:38 PM
common   鄭 成 功 的 母 親 叫 甚 麼 ? mk865 2015-10-20 1/315 hkpc1 2016-2-6 12:36 PM
common   用什麼抹窗才乾淨? mk865 2015-11-1 1/260 hkpc1 2016-2-6 12:36 PM
common   口吃的人做甚麼會比其他人吃虧? mk865 2015-11-1 1/359 hkpc1 2016-2-6 12:35 PM
    類型 排序方式 時間範圍    

正在瀏覽此版塊的會員

重要聲明:26fun.com為一個討論區服務網站。本網站是以即時上載留言的方式運作,26fun.com對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。26fun.com有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。